kundalini joga

Kochajcie moją naukę.
Stańcie się dziesięć razy lepsi ode mnie
(Yogi Bhajan)

Yogi Bhajan urodził się 26 sierpnia 1929 roku w Indiach (obecnie Pakistan).

lekka mało kontrowersyjna wersja życiorysu - czyli trochę pokoloryzowana


Był synem lekarza. Młodość spędził w ekskluzywnych prywatnych szkołach. Jako młody chłopiec uczęszczał także do szkoły katolickiej. W wieku ośmiu lat rozpoczał naukę jogi u oświeconego mistrza Sant Hazara Singha, który ogłosił go Mistrzem Jogi Kundalini, kiedy Yogi Bhajan miał 16 lat.Yogi Bhajan ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Pundżabie, w Indiach, po czym rozpoczał karierę urzędnika państwowego. W 1952 r. poślubił swoją żonę Inderjit Kaur, z którą miał dwóch synów, Ranbira Singha i Kulbira Singha, oraz córkę Kamaljit Kaur. Przez cały okres swojej kariery w służbie państwowej był jednocześnie nauczycielem jogi.W roku 1968, wyjechał z Indii do Kanady, żeby nauczać jogi na Uniwersytecie


w Toronto, skąd po dwóch miesiącach wyjechał do Los Angeles.  i rozpoczął publiczne nauczanie Jogi Kundalini, ucząc jej przez 36 lat na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy,,. Szybko stał się znany, zaczął nauczać na uniwersytetach oraz w innych miastach USA.

W roku 1969 założył w Kalifornii organizację non-profit - Fundację 3HO (Healthy, Happy, Holy Organization). Zadaniem 3HO jest propagowamie technologii Jogi Kundalini, medytacji i humanologii (rozpowszechnianie zdrowego styl użycia i rozwoju duchowej świadomości), oraz kształcenie nauczycieli, a także szerzenie i ochrona technologii Jogi Kundalini w jej niezmienionej formie.. Yogi Bhajan był ojcem nauki humanologii, w roku 1980 uzyskał powiedzmy ,,doktorat " za swoją pracę naukową "Komunikacja: Wyzwolenie i Potępienie".Pod kierownictwem Yogi Bhajana, 3HO rozprzestrzeniła się na międzynarodową skalę (300 placówek w 35 krajach świata).W 1994 roku Fundacja 3HO została członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych jako NGO (organizacja pozarządowa) ze statusem doradczym w Radzie Ekonomiczno-Społecznej ONZ, reprezentującym prawa kobiet, promującym prawa człowieka i rozwój edukacji w dziedzinie medycyny alternatywnej.


Yogi Bhajan, nauczyciel i duchowy doradca dla tysięcy ludzi z różnych zakątków świata, mentor, konsultant, autor książek, artysta, biznesmen, i poeta. Jego głęboki, wyrozumiały wgląd w stan człowieka doprowadził  go do udostępnienia dla ludzkości ogromnego ciała wiedzy, ustanowienia stałych instytucji, stworzenia zmieniających życia wydarzeń. Przekazał  informacje i doświadczenia z dziedziny życia jogicznego aby ludzie mogli żyć w zdrowiu, szczęściu i świętości

   

 

 

Yogi Bhajan opuścił ciało fizyczne 6 października 2004 roku, o godz. 9:05 w swoim domu w Espanioli, w stanie Nowy Meksyk, USA. Miał wtedy 75 lat.  

 

 

Wzywał swoich studentów aby kochali nie Jego, ale to czego uczył: 

 

 

      ,,Kochajcie moją naukę. Stańcie się dziesięć razy lepsi ode mnie”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Quick.Cms